Eredete

A közép schnauzer eredete


A schnauzercsalád középtermetű tagja. Valószínűleg a legrégibb schnauzerfajta, de pontos eredetét homály fedi. Egyesek szerint a középkori hódkutya és valamilyen más, durva szőrű, patkányfogásra használt fajta kereszteződéséből származik, míg úgy tartják, a már nem létező schafel pudel és a drótszőrű németpimcser leszármazottja.
Megint csak mások határozottan állítják, hogy a középschnauzer soha nem tartozott a terrierek közé, ősei kizárólag juhászkutyák voltak. Hivatkoznak a flandriai juhászkutyára, az óriás schnauzerre és más pásztorkutyákra való hasonlatosságára.
Nagyon valószínű, hogy Württemberg és Bajorország környékéről, Németország nagy szarvasmarha- és juhtenyésztő vidékéről származik. Korai beszámolók szerint hasznos pásztorkutya és különösen tehetséges patkányölő volt. Az 1879-es hannoveri nemzetközi kutyakiállításon mutatták be először. A győztes neve Schnauzer volt. A következő évben a német tenyésztők megalkották a kutya fajtaszabványát, és az 1890-es kiállításra már 93 schnauzert neveztek be.
A Kölnben, 1895-ben megalakult Pinscher Klub vállalt védnökséget a fajta felett, amíg 1907-ben Mönchenben meg nem alapították a Bajor Schnauzer Klubot. 1918-ban a két egyesület Pinscher-Schnauzer Klub néven egyesült.
A középschnauzer az első világháború után kezdett népszerű lenni Németország határain kívül. Amerikában, 1925-ben hozták létre a Schnauzer Klubot, de miután nagy számban vittek be az országba törpeschnaztereket, 1933-ban az egyesület nevét Középschnauzer Klubra változtatták, és egy törpe schnauzer klubot is alapítottak. A középschauzert a munkakutyák kategóriájába sorolták, míg a törpeschnauzer a terrierek csoportjában maradt. Kanadában, 1925-ben törzskönyvezték az első középschnauzert.

 

A törpeschnauzer eredete


Szülőhazájában, Németországban Zwergschnauzernek nevezik. Maga a schnauzer név a német Schnauze (orr, pofa) szóból ered, de jelentése több ennél: a Schnauzbart szóösszetétel szakállt jelent, és olyan emberre is használják, aki feltűnő szakállt visel. Az pedig köztudott, hogy a schnauzerek híresek tekintélyes szakállukról.
A közép- és a törpeschnauzer valaha kitűnő patkányfogó kutya volt. Ez lehet az oka annak, hogy a német Pimcser Klub, később Pinscher-Schnauzer Klub a két kisebb termetű fajta tenyésztését támogatta. A pinscher szó a terrier német megfelelője. És éppen kitűnő patkányfogó tehetsége miatt adták ennek a fajtának.
A törpeschnauzer, amely 1900 körül tűnt fel, nem egyszerűen a középschnauzer lekicsinyített változata; a középschnauzer és a majompincs keresztezésével jött létre. Lehetséges, hogy kialakulásában más fajták is szerepet játszottak, hiszen a tenyésztők olyan miniatűr kutyát akartak, amely pontosan úgy néz ki, mint a nagyok.
Az 1920-as évek elejére a törpeschnauzer már tökéletesen kialakult, önálló fajta volt. Nagy-Britanniában a munkakutyák csoportjába sorolják.

     forrás
    :

  • Stanley Dangerfield-Elsworth Howell: NEMZETKÖZI KUTYAENCIKLOPÉDIA — Pannon Könyvkiadó, Budapest 1991
  • Hans Räber: KUTYAFAJTÁK ENCIKLOPÉDIÁJA — Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest 1995